BYGGESAGSARKIVET

Borgerens portal til digitale byggesager

Foretag en søgning for at vise resultater

Din søgning fandt

  • Udskriv

  • Udskriv
Dokumenter
Brevnr:
Bilag:
Sagen har ingen dokumenter

Der er ingen sag at vise

Tilbage

Om Byggesagsarkivet

Roskilde Kommunes byggesagsarkiv er nu 100% digitalt, og med Byggesagsarkivet stiller kommunen nu samtlige byggesager til rådighed for borgerne via internettet.

Roskildes byggesagsarkiv rummer arkivsager helt tilbage til starten af 1900-tallet og op til i dag. Roskilde Kommunes byggesagsarkiv er unikt fordi vi med denne løsning lader borgerne kigge dybere i arkiverne ved at søge på tværs af områder.

Byggesagsarkivet er udviklet af softwarehuset JO Informatik for Roskilde Kommunes byggesagsafdeling.

Tilbage

HJÆLP TIL BYGGESAGSARKIVET

Har du behov for hjælp til at bruge arkivet, kan du finde vejledning til hvordan du finder information i arkivet på denne side.

Kontakt kommunen hvis du søger indsigt i en sag eller i andet fortroligt materiale. Sager med personfølsomme oplysninger og lignende er ikke tilgængelige, sagen kan ikke åbnes og vises med rød tekst.

Søg vha. kort eller tekst

Der kan søges i byggesagsarkivet enten ved at søge på kortet, eller ved at indtaste en tekst i søgefeltet.

Søgefelt

KORTSØG

Vælg Søg i Kort til højre for søgefeltet, eller vælg KORT i menuen øverst til højre i vinduet:

Vælg KORT fra menuen

Ved valg af KORT, bliver du bedt om at zoome ind for at aktivere funktionaliteten:

Muligheder i KORT søgningen

Brug zoom knapperne for at zoome ind (+) eller ud (-) på kortet.

Flytte fokus for kortet

Du kan flytte centrum af kortet ved at trykke og holde nede samtidigt med at du flytter markøren i ønsket retning. Kortets fokus vil derved flyttes i den ønskede retning.

Markere et område på kortet

Klik på knappen Markér et område (se figur 3), og du vil se en blå cirkel på kortet ved musen:

Markere

Tryk og bevæg markøren for at tegne det området du ønsker at kikke nærmere på:

4 Markere et område

Området fremhæves som vist i figur 4. Så snart området er tegnet så det er klart afgrænset, vises et forstørret og detaljeret udsnit over det markerede område.

Markeringen kan slettes igen ved at klikke på denne knap:

Fjern markering

Der kommer en besked på skærmen, hvor du skal bekræfte at du ønsker at fjerne markeringen. Tryk OK til denne besked:

Øsnker du at slette dialog

Ændre valgt område

Områdemarkeringen på kortet kan ændres. Brug denne knap:

Ændre valgt område

Bevæg markøren langs den markerede blå linje til det punkt hvor du ønsker at ændre linjeføringen, og tryk på punktet:

Mus over struktur

Bevæg derefter markøren i den ønskede retning, og den blå linje ændres:

Kort ændret område

Markeringen kan ændres flere gange indtil det ønskede udsnit vises på skærmen.

Skifte mellem kort og luftfoto

Du kan skifte mellem at vise luftfoto og kort. Nederst til venstre i kortvisningen, vises et lille udsnit af kortet:

lag skifter

Gå tilbage til forsiden af byggesagsarkivet

Tryk på den lille pil øverst til venstre for Roskilde Kommunes kommunevåben for at gå tilbage til forsiden:

kort gå tilbage

Se sager i et markeret område på kortet

Se sager i markeret område

Tryk på teksten "Tryk for at finde sager i det markerede område", for at se en liste over sager som ligger indenfor dit markerede område. En liste over sager vises herefter, hvor man kan filtrere søgningen yderligere, udskrive sagslisten eller vælge en specifik sag. Se mere herom i hjælp om tekstsøg.

TEKSTSØG

Søg efter adresse, matrikel, ejendom eller vej ved at trykke på søgefeltet, og start indtastningen:

Søgefelt

Medens du indtaster teksten, bliver du hjulpet på vej med forslag til søgeresultater:

foreslag

Du kan trykke på en af de foreslåede hits (i ovenstående eksempel kan man vælge mellem adresser, ejendomme eller veje). Tryk på pilen til højre (eksempelvis Adresser), og der vises en liste over foreslåede adresser:

adresseforeslag

Filtrere resultat af søgning

På nogle adresser/matrikler/ejendomme kan der være mange sager og dokumenter. Det er muligt at filtrere resultatet. Tryk på Filtrer din søgning:

filtrering af søgeresultat

Du får nu mulighed til at enten indtaste teamord (indtast tekst i Temaordfeltet), eller en dato:

temaordsfiltrering

Så snart indtastningen startes, bliver du hjulpet på vej ved at der vises en liste over temaord.

Temaord

Nogle sager/dokumenter har temaord, som man kan bruge til at filtrere sit søgeresultat med. Eksempler på temaord er:

Anvendelsestype: Butik, Carport, udhus m.v., Etageboligbegyggelse, Sommerhus, Kontor etc.

Henvendelsestype: Byggeanmeldelse, Byggeansøgning

Emneord: Dispensation fra byggeloven, Dispensation fra planloven, Lovliggørelse etc.


Hvis søgeresultatet er meget stort, kan reducere visningen af søgeresultatet ved at vælge flere temaord. Placer markøren i Temaord søgefeltet og vælg et nyt temaord:

flere temaord

Man kan vælge at skjule temaord fra resultatvisningen, ved at trykke SKJUL TEMAORD:

Skjul temaord

Når temaord skjules, vises de ikke mere under sagen i søgeresultatet:

temaord skjult

Tryk på VIS TEMAORD for at se temaordene igen.

Filtrere på datoer

Start med at filtrere din søgning:

start filtrering

Placer markøren i datofeltet og indtast dato eller vælg dato fra kalenderen:

Datovælger

Matrikelsøg

Matrikelnumre kan indtastes i søgefilteret:

Matrikelsøgning

Vælg fra søgeresultatslisten – eksempelvis ved at trykke pilen til højre for Matrikler for at få vist søgeresultat, og til sidst trykkes på selve sagen man ønsker at se nærmere på.

Informationer på en sag

Når man trykker på sagsteksten i resultatvisningen, vises information om dato for sagen, matrikelnummer, adresse, hvor mange dokumenter der er tilknyttet sagen og hvad status er for sagen (eksempelvis afsluttet).

Ved at trykke på sagen i resultatvisningen, kan man få en liste over alle dokumenter på den valgte sag:

Dokumenter

Placer markøren over dokumentet du ønsker at læse, og dokumentet vises med rød tekst:

valgt dokument

Tryk på den røde tekst. Dokumentet åbnes i en PDF-læser.

Vise og skjule bilag

Dokumenter har nogle gange bilag, som man kan vise eller skjule i resultatvisningen:

bilag vist

Vælg SKJUL BILAG hvis du ikke ønsker at bruge din plads på skærmen til at se bilagene.

Fortrolige sager og dokumenter

Roskildes byggesagsarkiv rummer arkivsager helt tilbage til starten af 1900-tallet og op til i dag. Sager og dokumenter med fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger er ikke tilgængelige, sagen kan ikke åbnes og vises med rød tekst og en hængelås:

Låst sag

Kontakt kommunen hvis du søger indsigt i en sag eller i andet fortroligt materiale som ikke kan tilgås i dette byggesagsarkiv.

Der opstod en uventet fejl

Fejlen er logget, og du bedes kontakte den systemansvarlige med oplysninger herom.